webapplicaties

Voorbeeld web-applicaties

Web-applicaties kunnen op een breed vlak ingezet worden. Ze kunnen dienen als interne ondersteuning of om de communicatie met uw doelgroep te vereenvoudigen en te verbeteren.

Er zijn complexe web-applicaties, zoals:

Maar ook kleinere applicaties, die als onderdeel van een bestaande of nieuwe website dienen, behoren tot de mogelijkheden:

"Standaard oplossingen bestaan niet"